Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 04:24

Karta obstarávania #MAGS OVO 60209/2020
Bytový súbor Parková

Informácie

ID zákazky
9050
Názov predmetu
Bytový súbor Parková
Číslo spisu
MAGS OVO 60209/2020
Číslo z vestníka VO
35486 - MNA
Číslo z vestníka EU
2020/S 199-483250
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
177 500,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže návrhov je získať najlepší návrh pre novostavbu bytového domu Parková.

Poznámka

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metrom Bratislava, a.s. a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria: kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2020 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty