Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:02

Karta obstarávania #HaMi 78/2020
Hydraulika – Diagnostika, servis, opravy a dodávka náhradných dielov

Informácie

ID zákazky
9584
Názov predmetu
Hydraulika – Diagnostika, servis, opravy a dodávka náhradných dielov
Číslo spisu
HaMi 78/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
196 371,81 EUR
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
Doplňujúci CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
50324200-4 - Preventívna údržba
50800000-3 - Rôzne opravárske a údržbárske služby
43328100-9 - Hydraulické zariadenia
42121100-4 - Hydraulické alebo pneumatické valce/bubny
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
51511100-8 - Inštalácia zdvíhacích zariadení
42124150-0 - Časti strojov a motorov na hydraulický pohon
42124221-9 - Časti hydraulických pohonov
42124130-4 - Časti pneumatických strojov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
71610000-7 - Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
71620000-0 - Analytické služby
24951200-7 - Aditíva do olejov
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je diagnostika, servis a dodávka hydraulických, pneumatických valcov a centrálnych mazacích systémov a diagnostika, analýza a úprava parametrov hydraulických olejov na 36 mesiacov

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.11.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty

Časť 1. Diagnostika, servis a dodávka hydraulických a pneumatických valcov a CMS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
164 785,41 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
Doplňujúci CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
50324200-4 - Preventívna údržba
50800000-3 - Rôzne opravárske a údržbárske služby
43328100-9 - Hydraulické zariadenia
42121100-4 - Hydraulické alebo pneumatické valce/bubny
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
51511100-8 - Inštalácia zdvíhacích zariadení
42124150-0 - Časti strojov a motorov na hydraulický pohon
42124221-9 - Časti hydraulických pohonov
42124130-4 - Časti pneumatických strojov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2. Diagnostika, analýza a úprava parametrov hydraulických olejov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
31 586,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71610000-7 - Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Doplňujúci CPV
71620000-0 - Analytické služby
24951200-7 - Aditíva do olejov
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody