Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:21

Karta obstarávania #07666/2018/ODDVO
Rekonštrukcia vykurovania – Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Informácie

ID zákazky
986
Názov predmetu
Rekonštrukcia vykurovania – Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Číslo spisu VO
07666/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 391,19 EUR
Hlavný CPV
45212300-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
Doplňujúci CPV
45232141-2 - Vykurovacie práce
34944000-6 - Časti vykurovacieho systému
39715200-9 - Kúrenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia systému vykurovania budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou „dom meštiansky“ situovanej v Pamiatkovej zóne Lučenec. Z Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu vyplýva, že zámerom vlastníka je zmena spôsobu vykurovania, ktorá bude pozostávať z nahradenia elektrických akumulačných pecí ústredným vykurovaním s elektrickým kotlom. Energetickým nosičom naďalej ostáva elektrická energia. Akumulačný systém je nahradený dvojtrubkovým teplovodným systémom. Budova je rozdelená na štyri oddelené vykurovacie úseky: prízemie úseky 11 a 12, poschodie úseky 21 a 22. Každý úsek má vlastný závesný elektrický kotol.
Všetky práce spojené s rekonštruovaním systému vykurovania sú realizované s čiastočným obmedzením prevádzky v budovách.
Dotknuté miestnosti je potrebné čiastočne uvoľniť, previesť požadované stavebné úpravy (prierezy cez zvislé stavebné konštrukcie).
Počas výstavby pre skladovanie materiálov je využitá časť spevnenej plochy dvora.

Predmet zákazky je podrobnejšie špecifikovaný v prílohách Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Adresa
Kubínyiho nám. 3
Lučenec
984 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty