Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.06.2022 04:27

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/17/2022
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN OBROKOVA 7 ZNOJMO I.ETAPA

Informace

ID zakázky
26790
Název zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN OBROKOVA 7 ZNOJMO I.ETAPA
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/17/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
477 519,00 Kč
Hlavní CPV kód
44221100-6 - Okna
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN OBROKOVA 7 ZNOJMO I.ETAPA

Popis předmětu VZ

Výměna stávajících dřevěných oken bytového domu směrem do ulice Obrokova, repase vchodových vrat, vše dle projektové dokumentace a závazného stanoviska, které musí být dodrženo v plném rozsahu. Jedná se o nemovitou kulturní památku evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek.

Případnou prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Papouškovou - tel: 603165287

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.06.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.