Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:24

Tender card #PO-PSK-2017-cesty
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Information

ID of tender
279
Name of content of tender
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
Tender ref. no.
PO-PSK-2017-cesty
Public tender journal ref. no.
VVO: 253/2017, 17830 - MSP, 27.12.2017
EU journal ref. no.
2017/S 247-517233
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Construction
Estimated value
56 259 315,50 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Cestnú sieť predstavujú cesty v správe samosprávnych krajov. Ich súčasťou sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre ich úplnosť, zabezpečenie a ochranu a tiež na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Cestné komunikácie sú určené na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi krajmi a okresmi.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
3.2 Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky samostatné stavby príslušnej časti predmetu zákazky.

Schedule

Predkladanie ponúk
27.02.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Prešovský samosprávny kraj
Address
Nám. mieru 2
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Matúš Džuppa
cesty@ekoauris.sk
+421 904281818
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=37870475&obec=&month=&year=2017&text=

Documents

Čať 1: II/534 Poprad Starý Smokovec, II ETAPA

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 326 753,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 741 705,38 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: II/545 Jánovce Kľušov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 791 576,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: II/546 Prešov - Klenov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 193 662,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5: II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 375 266,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6: ID – R01 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 515 645,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7: ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 370 180,59 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8: ID – R010 II/582 Michalovce – Sobrance

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 076 643,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9: Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 159 822,13 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 494 222,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11: Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište – Partizánske

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 348 902,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 860 140,09 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 13: Modernizácia cesty II/499 a Rekonštrukcia spodnej stavby mosta ev. č. 499-044 – Krajinský most v Piešťanoch

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 664 836,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 14: Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 986 070,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 15: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 058 945,34 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 16: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 782 101,21 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 17: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava, km 6,823 - 10,321

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 512 840,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract