Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 09:14

Karta obstarávania #04358/2021/ODDVO
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.

Informácie

ID zákazky
13457
Názov predmetu
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.
Číslo spisu
04358/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
35629 - MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 141-374701
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
420 779 050,76 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme (prímestská autobusová doprava) s cieľom zabezpečiť dopravnú obslužnosť vymedzenej časti územia Banskobystrického samosprávneho kraja, v rozsahu, čase a kvalite podľa súťažných podkladov a ich príloh.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.01.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406

Dokumenty

Časť č. 1: Oblasť Banská Bystrica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
62 028 046,42 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2: Oblasť Krupina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 930 564,87 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3: Oblasť Žiar nad Hronom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 717 172,46 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4: Oblasť Zvolen

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 356 355,14 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 5: Oblasť Detva

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 389 031,27 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 6: Oblasť Lučenec

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 863 658,77 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 7: Oblasť Revúca

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 621 949,54 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 8: Oblasť Brezno

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 114 767,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 9: Oblasť Rimavská Sobota

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 015 013,23 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 10: Oblasť Veľký Krtíš

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 742 492,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy