Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 10:48

Karta obstarávania #MAGS OVO 60735/2021
Nákup motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
14232
Názov predmetu
Nákup motorových vozidiel
Číslo spisu
MAGS OVO 60735/2021
Číslo z vestníka VO
42697 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 173-451107
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
451 286,41 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty

Časť 1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
94 410,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
69 145,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 192,78 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
64 587,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
174 950,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody