Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:36

Karta obstarávania #MAGS OVO 67472/2021
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)

Informácie

ID zákazky
14868
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)
Číslo spisu
MAGS OVO 67472/2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zadávanú zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie rámcovej dohody s maximálne šiestimi hospodárskymi subjektami, ktoré budú následne súťažiť o čiastkové zadania, a tým pádom je zákazka de facto rozdelená na niekoľko čiastkových zákaziek, ktoré sa zadajú z rámcovej dohody.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V zmysle § 16 ZVO je predmetné verejné obstarávanie uskutočňované ako príležitostné spoločné verejné obstarávanie medzi Metropolitným inštitútom Bratislavy a Hlavným mestom SR Bratislavou.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.01.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty