Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:41

Karta obstarávania #2022-5
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá

Informácie

ID zákazky
18435
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá
Číslo spisu
2022-5
Číslo z vestníka VO
15805-WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavný CPV
50116500-6 - Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
Doplňujúci CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Ide aj o sezónne prezúvanie pneumatík, o prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.03.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné vozidlá

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
145 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50116500-6 - Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
Doplňujúci CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zabezpečenie služieb pneuservisu pre osobné vozidlá

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50116500-6 - Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
Doplňujúci CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody