Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.06.2019 02:59

Karta obstarávania #26/2019_Vybavenie_ČSA PO
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební

Informácie

ID zákazky
2276
Názov predmetu
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební
Číslo spisu VO
26/2019_Vybavenie_ČSA PO
Číslo z vestníka VO
368 - WYT Vestník č. 7/2019 - 10.01.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
41 159,53 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.02.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Prešov
Adresa
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 691,74 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 801,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 666,11 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy