Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:30

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/002874
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite

Informácie

ID zákazky
23159
Názov predmetu
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite
Číslo spisu
SE-VO2-2023/002874
Číslo z vestníka VO
220/2022 - 43026-MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 195-553128
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
208 457,40 EUR
Hlavný CPV
50413100-4 - Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradných dielov na detektore plynov a pár MultiRAE Lite a vykonanie kalibrácie či výmena jeho senzorov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.11.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Mravík
lubos.mravik@minv.sk
+421 250944233

Dokumenty