Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:26

Karta obstarávania #160/2022
Diagnostika, servis, oprava, výmena a dodávky náhradných dielov elektrických ohrevov na tkaninových filtroch, sile popolčeka, dopravných cestách a technológie kotlov K1, K2

Informácie

ID zákazky
25264
Názov predmetu
Diagnostika, servis, oprava, výmena a dodávky náhradných dielov elektrických ohrevov na tkaninových filtroch, sile popolčeka, dopravných cestách a technológie kotlov K1, K2
Číslo spisu
160/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
189 092,08 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál
44111530-5 - Elektroizolačné príslušenstvo
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Časť I: Dodávka elektrických sprievodných ohrevov s príslušenstvom - Predmetom zákazky je nákup náhradných sprievodných elektrických ohrevov s príslušenstvom pre technologické zariadenia v ZEVO.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Príloha č. 1 - Technická špecifikácia – Časť I.
Časť II: Výmena elektrických ohrevov na zariadeniach a dodanie pomocného elektroinštalačného materiálu, hliníkovej fólie, minerálnej vlny – Predmetom zákazky je demontáž a montáž sprievodných elektrických ohrevov s príslušenstvom v technologické zariadenia v ZEVO podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácia. Dodanie sprievodných elektrických ohrevov nie je predmetom obstarávania.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Príloha č. 2 - Technická špecifikácia – Časť II.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.06.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.06.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Časť I: Dodávka elektrických sprievodných ohrevov s príslušenstvom

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
51 872,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky
Doplňujúci CPV
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II: Výmena elektrických ohrevov na zariadeniach a dodanie pomocného elektroinštalačného materiálu, hliníkovej fólie, minerálnej vlny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
137 219,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy