Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 03:01

Karta obstarávania #2022-81
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb s IVR funkcionalitou

Informácie

ID zákazky
27151
Názov predmetu
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb s IVR funkcionalitou
Číslo spisu
2022-81
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
85 000,00 EUR
Hlavný CPV
64210000-1 - Telefónne služby a prenos údajov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb t. j. prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu po dobu 48 mesiacov v sídle a zariadení verejného obstarávateľa, ktoré bude pozostávať z virtuálnej „hostovanej“ PBX s IVR menu funkcionalitou („Call centrum“), funkcionalitou záznamu hovorov, archívom zaznamenaných hovorov a SMS bránou, vrátane prenájmu aktívnych prvkov (switchov s PoE podporou, FXS prevodník) a IP telefónnych prístrojov vrátane bezdrôtových náhlavných súprav („headset“) pre „Call Centrum“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty