Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 19:29

Karta obstarávania #OVO/40993/2022
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska

Informácie

ID zákazky
29279
Názov predmetu
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska
Číslo spisu
OVO/40993/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 150-426540
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
313 263,10 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291-4 - Úprava terénu na stavenisku
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 6 stojísk.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.09.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad KRUHOVÉ

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
131 625,23 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad ŠTVORCOVÉ

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
181 637,87 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291-4 - Úprava terénu na stavenisku
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy