Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 17:34

Karta obstarávania #11/2022/MD/P
Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II

Informácie

ID zákazky
29997
Názov predmetu
Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II
Číslo spisu
11/2022/MD/P
Číslo z vestníka VO
37476-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
208 327,29 EUR
Hlavný CPV
45211300-2 - Stavebné práce na domoch
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zhotovenie diela „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II“ v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk č. 5 PD zadanie:
v rozsahu:

Objekt je situovaný v meste Nitra v časti Dolné Krškany, v katastrálnom území Dolné Krškany, č. parcely 748/ 19, 22, 85, 86, 87 s jestvujúcimi prípojkami z miestnej komunikácie- Biovetská ulica.

Rozsah stavby:
SO 01- Rekonštrukcia dvoj domu
SO 02- Čelné oplotenie
SO 03- Spevnené plochy
SO 04- Oplotenie celého objektu

Stavebné objekty
SO 01 Rekonštrukcia dvoj domu
- parc. č. 748/22, 748/19, katastrálne územie Dolné Krškany

- rekonštrukcia existujúceho stavu, s pripojením objektov cez nosné murivo medzi obytnými budovami vybúraním otvoru na I. NP.
- výmena zriaďovacích predmetov pre časť kuchyňa, kúpeĽňa, WC
- výmena okien za nové platové s izolačným trojsklom + (vybúranie a zväčšenie otvorov smerom na terasu a zamurovanie otvorov garážovej brány v 1 PP. a zmenené na dverný a okenný otvor).

Účelom navrhovanej opravy a údržby je získanie nových možností kvalitného bývania podľa predpísaných noriem pre účely zariadenia núdzového bývania – max 15 osôb (v piatich samostatných izbách, na každé dve izby pripadne jedna kúpeľňa s WC a jedna kuchyňa)
Objekt bude vybavený spoločenskou miestnosťou, priestorom pre uloženie šatstva, obuvi, kuchyňou, jedálňou, priestormi pre pranie osobnej bielizne, kanceláriou a sociálnymi priestormi pre zamestnancov a skladmi.
Vedľa objektu je jestvujúci otvorený prístrešok (ktorý bude uzatvorený a bude slúžiť pre odkladanie bicyklov a záhradnej techniky)
Rekonštrukcia zdravotechniky, elektroinštalácie a plynového kúrenia (demontáž pôvodného zariadenia, nahradenie novými zariadeniami)

SO 02 Čelné oplotenie
- parc. č. 748/86, 748/85 katastrálne územie Dolné Krškany
- nové čelné oplotenie pozemku bude v pravej časti zbúrané a vybudované nové murované s výškou 1800 mm, bude zabezpečené kamerovým systémom, elektronickým vrátnikom a osvetlením, navrhnuté je rozšírenie existujúcich brán na 4500 mm.

SO 03 Spevnené plochy
- parc. č. 748/86, 748/85 katastrálne územie Dolné Krškany
- na pozemku sa dobuduje: 2x parkovacie státie na ľavej strane, 3x parkovacie státie na pravej strane, bezbariérové vstupy v prednej časti objektu, spevnené plochy v zadnej časti objektu pre vonkajšie aktivity (detské hracie ihrisko)

SO 04 Oplotenie celého objektu
- parc. č. 748/86, 748/85 katastrálne územie Dolné Krškany
- nové olotenie okolo celého pozemku je navrhnuté ako metrážové polastované pletivo na systémových stĺpikoch a betónových základoch. Celková výška oplotenia medzi pozemkami od upraveného terénu, vrátane stĺpika bude 2,1 m.

Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
45211300-2 Stavebné práce na domoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk

Dokumenty