Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 10:42

Karta obstarávania #18/2022/PJ
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD

Informácie

ID zákazky
36641
Názov predmetu
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD
Číslo spisu
18/2022/PJ
Číslo z vestníka VO
1323 - MSS Vestník č. 11/2023 - 17.01.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 011-028758
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 136 839,73 EUR
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Predmetom zákazky je:
a)technická podpora (support) pre riešenie záručných technických a systémových problémov aplikácií eSCAN, modulov aplikácie jDocIM a CUD,
b)produktová podpora (maintenance) SW aplikácií vrátane zabezpečenia prechodu licencií aplikácie eSCAN a modulu jDocIM konceptu aplikácie jDoc na multilicencie v prvom roku produktovej podpory,
c)produktová podpora pre multilicencie na organizáciu modulu jDocGovConnector a DMS
d)prispôsobenia SW aplikácií (customizácia) na podmienky objednávateľa a poradenské služby súvisiace s využívaním SW aplikácií.

Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.02.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Peter Jombík
peter.jombik@vszp.sk
+421 220824608

Dokumenty