Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.04.2024 17:58

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004209
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii

Informácie

ID zákazky
41273
Názov predmetu
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004209
Číslo z vestníka VO
VVO č. 115/2023 pod zn. 20264-MSS zo dna 13.6.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 111-349387
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 877 200,00 EUR
Hlavný CPV
64121100-1 - Služby doručovania poštových zásielok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom v kartónových obaloch a doručovanie osvedčení o evidencii časť I a časť II v obálkach formátu A5 a A6.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.07.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Škvarka
miroslav.skvarka@minv.sk

Dokumenty