Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 21:59

Karta obstarávania #2 - 3/2019/B
Oprava strešného plášťa Infocentra Delta

Informácie

ID zákazky
4501
Názov predmetu
Oprava strešného plášťa Infocentra Delta
Číslo spisu
2 - 3/2019/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45261900-3 - Opravy a údržba striech
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava hydro-izolácie plochej strechy na objekte Infocentra.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.08.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty