Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 08:46

Karta DNS #NL DNS 9/2023
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach

Informácie

ID zákazky
46410
Názov predmetu
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Číslo spisu
NL DNS 9/2023
Číslo z vestníka VO
31096 - MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 176-552958
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Doplňujúci CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel / IA23-5 - Celková prehliadka a oprava
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy autobusov Irisbus Citelis 12m, Iveco Rošero First, Iveco Urbanway 10,5 m, Iveco Urbanway 12m, SOR BN 9,5, SOR BN 10,5, SOR NB 12, SOR NB 18, SOR NS 12, SOR NS 12 Electric, Otokar Kent C 18,75, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 8,6, Solaris New Urbino 18, Solaris Urbino 12 Hydrogen, Mercedes – Benz CapaCity, SOR C 10,5, Solaris Urbino 15 CNG, SOR EBN 8, Iveco Daily po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz autobusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.10.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.10.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty