Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 04:40

Karta obstarávania #76/2024
Servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu

Informácie

ID zákazky
54380
Názov predmetu
Servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu
Číslo spisu
76/2024
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Doplňujúci CPV
42131120-3 - Uzavieracie ventily/klapky
42131144-7 - Ventily na riadenie výrobných procesov
50512000-7 - Opravy a údržba ventilov
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
71632100-8 - Skúšky ventilov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie opráv uzatváracích armatúr, poistných ventilov, odvádzačov kondenzátu a filtrov na kotloch K1 a K2 v kotolni, na chemickej úprave vody (ďalej len CHÚV), na vákuovom systéme, v strojovni turbogenerátora a v exteriéri areálu závodu.
Táto oprava sa vykonáva pravidelne každý rok počas plánovanej odstávky technologických celkov Zariadenia energetického využitia odpadu (ďalej len „ZEVO“) z dôvodu, aby sa odstránili netesnosti na ventiloch a v prípade potreby sa vykonala výmena veľmi netesných a neopraviteľných ventilov. Uvedenú opravu je možné vykonať výlučne len počas odstávok ZEVO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.04.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty