Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.05.2020 01:08

Karta obstarávania #2036/2018
Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom.

Informácie

ID zákazky
628
Názov predmetu
Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom.
Číslo spisu VO
2036/2018
Číslo z vestníka VO
7980 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
511 234,19 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45232130-2 - Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“ v zmysle projektovej dokumentácie – SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

lehota na predkladanie ponúk
09.07.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty