Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:38

Karta obstarávania #VO-04-2020
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu

Informácie

ID zákazky
7501
Názov predmetu
Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
Číslo spisu
VO-04-2020
Číslo z vestníka VO
23023 - MST
Číslo z vestníka EU
2020/S 122-298833
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 654 950,00 EUR
Hlavný CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako „zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t“), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako „zberové vozidlá s lineárnym lisovaním – 26t“), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako „zberové vozidlo s lineárnym lisovaním – 11 990 kg“) vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.
Podrobná technická špecifikácia nakupovanej umývačky zberných nádob je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2020 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.09.2020 14:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Dokumenty

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
219 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26t

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 301 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
134 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy