Status: Completed

Server time: 22.06.2021 06:50

Tender card #04-A2-2021
Doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská

Information

ID of tender
11622
Name of content of tender
Doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská
Tender ref. no.
04-A2-2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
61 670,00 EUR
Main CPV
37535200-9 - Playground equipment
Further CPV
45255400-3 - Fabrication work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská v majetku Správy mestskej zelene v Košiciach vrátane montáže a osadenia. Bližšia špecifikácia je vo Výzve na predloženie ponuky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
22.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents