Status: Ongoing

Server time: 21.10.2021 11:29

Tender card #MAGS OVO 61213/2021
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby

Information

ID of tender
13198
Name of content of tender
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby
Tender ref. no.
MAGS OVO 61213/2021
Public tender journal ref. no.
43381-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 133 000,00 EUR
Main CPV
45212314-0 - Historical monument or memorial construction work
Further CPV
45454000-4 - Restructuring work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia a obnova pamiatkovej substancie objektu na Panenskej ulici č.11. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne Bratislava – Centrálna mestská oblasť.
Celková rekonštrukcia a obnova bude pozostávať z obnovy interiérov objektu, fasád, okenných výplní, strešného plášťa, vnútorných a vonkajších rozvodov inžinierskych sietí, vykurovania, kanalizácie, sanácie zavlhnutých murív, rekonštrukcia a stavebná úprava vnútorného dvora.
Budúce využitie na kultúrno spoločenské účely – základná umelecká škola sa nemení.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Na otváranie ponúk bude zriadená komisia

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2021 11:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.10.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Documents