Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:58

Karta obstarávania #156/2021
Prevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka náhradných dielov a nákup nových prevodoviek

Informácie

ID zákazky
10750
Názov predmetu
Prevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka náhradných dielov a nákup nových prevodoviek
Číslo spisu
156/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
185 347,00 EUR
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
50324200-4 - Preventívna údržba
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Diagnostika, servis, opravy, dodávka náhradných dielov a nákup nových prevodoviek pre závod ZEVO Bratislava (ďalej len „ZEVO“) počas obdobia 36 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.02.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty