Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2023 20:03

Karta obstarávania #02/2017
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

Informácie

ID zákazky
119
Názov predmetu
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu
Číslo spisu
02/2017
Číslo z vestníka VO
10410-MST
Číslo z vestníka EU
2017/S 136-278622
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
28 120 000,00 EUR
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Ostatné / Kritéria
25.09.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Kategória L 1: Lôžka mechanické bez zdvihu ložnej plochy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 630 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 2: Lôžka mechanické so zdvihom ložnej plochy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 500 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 3: Lôžka elektrické špecifikácie I

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 300 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 4: Lôžka elektrické špecifikácie II

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 025 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 675 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 220 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 7: Lôžka bariatrické

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
710 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
540 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória L 9: Detské lôžka elektrické nad 7 rokov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
720 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Kategória S 1: Nočné stolíky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 800 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka / DA44-3 - Náhradné diely
Doplňujúci CPV
39143112-4 - Matrace / DA42-7 - Vrátane inštalácie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody