Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 13:14

Karta obstarávania #2250/2021
Asfaltovanie 2021

Informácie

ID zákazky
13010
Názov predmetu
Asfaltovanie 2021
Číslo spisu
2250/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
160 650,49 EUR
Hlavný CPV
44113620-7 - Asfalt
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, a to odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) so stavebnými opravami narušenej podkladovej vrstvy, výškovou úpravou uličných vpustov, plynových a vodovodných ventilov a šupátok, vytvorenie bezbariérových prestupov medzi chodníkmi a cestou, odstránenie a prípadné nové osadenie betónových obrubníkov na miestnych cestách v meste Žiar nad Hronom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.06.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty