Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 00:40

Karta obstarávania #157/2021
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov

Informácie

ID zákazky
13484
Názov predmetu
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
Číslo spisu
157/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
Doplňujúci CPV
45222100-0 - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Na základe diagnostickej prehliadky dymovodov meraním hrúbok základného materiálu a termovízneho snímkovania. Bolo odporučené vykonať komplexnú opravu skorodovaných častí dymovodov počas odstávky celého zariadenia. Následne boli vytipované najkritickejšie časti potrebné na opravu, ktoré sú podrobne popísané v projektovej dokumentácii.

Projektová dokumentácia pro potreby obstarávania bola realizovaná firmou EVECO Brno, s.r.o., Březinova 1608/42, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 65 27 61 24. Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.07.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty