Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 01:52

Karta obstarávania #MAGS OVO 58381/2021
Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica

Informácie

ID zákazky
13811
Názov predmetu
Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica
Číslo spisu
MAGS OVO 58381/2021
Číslo z vestníka VO
2021/S 159-42067
Číslo z vestníka EU
41291 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
79 800,00 EUR
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Doplňujúci CPV
77211500-7 - Údržba stromov
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu – Jégeho a Štefánikova ulica.
Zákazka je rozdelená na 2 časti. Jégeho ulica a Štefánikova ulica.
Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2021 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zdenka Bothová
zdenka.bothova@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

Lokalita Jégeho ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
46 360,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lokalita Štefánikova ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 440,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody