Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.05.2024 05:10

Karta obstarávania #MAGS OVO 61534/2021
Parkovací a bytový dom Janíkov dvor

Informácie

ID zákazky
14518
Názov predmetu
Parkovací a bytový dom Janíkov dvor
Číslo spisu
MAGS OVO 61534/2021
Číslo z vestníka VO
58236 -MNA z 09.12.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 238-628176 z 08.12.2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 730 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Poznámka

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Metrom Bratislava a.s.

Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy na základe písomnej spätnej väzby od poroty podrobnejšie dopracované a hodnotené podľa kapitoly 9. súťažných podmienok.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Termíny

Lehota na predkladanie súťažných návrhov - 1.kolo
02.02.2022 17:00:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov - 2.kolo
16.05.2022 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.05.2022 15:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty