Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.04.2024 06:11

Karta obstarávania #TT/01
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Informácie

ID zákazky
15445
Názov predmetu
Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska
Číslo spisu
TT/01
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 263/2021, zákazka č.56107 - MDS
Číslo z vestníka EU
2021/S 218-574550
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Súťažný dialóg
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 104 989,10 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71247000-1 - Dohľad nad stavebnými prácami
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že verejný obstarávateľ požaduje dodanie uceleného riešenia daného priestoru na uliciach Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska. Zároveň požaduje poskytnutie komplexných služieb architekta, ktoré na seba v jednotlivých stupňoch nadväzujú (architektonická štúdia - dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia - dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia - dokumentácia v podrobnosti na realizáciu stavby - súčinnosť pri verejnom obstarávaní - odborný autorský dohľad). Verejný obstarávateľ je zároveň povinný rešpektovať autor­ské práva autorov návrhov v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“), na základe čoho nie je vhodné rozdeliť zákazku na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Zákazku predstavujú komplexné služby architekta pre zámer verejného obstarávateľa postaviť polyfunkčný objekt s podzemným parkoviskom v území, ktoré ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Toto územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2.polovice 20.storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predloženie žiadostí o účasť
08.12.2021 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie žiadostí
08.12.2021 15:30:00
Lehota na predkladanie konečných ponúk
12.10.2022 23:55:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty