Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:43

Karta obstarávania #S22424-2022-OZZ
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“

Informácie

ID zákazky
31446
Názov predmetu
„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“
Číslo spisu
S22424-2022-OZZ
Číslo z vestníka VO
213/2022 42263- MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 189-532067
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
1 666 666,66 EUR
Hlavný CPV
33111620-3 - Kamera používajúca žiarenie gama
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX.
2. Úplné a podrobné znenie pravidiel elektronickej aukcie je uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe č. 3.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.11.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 259373322

Dokumenty

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
833 333,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111620-3 - Kamera používajúca žiarenie gama
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Univerzitnú nemocnicu Martin

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
833 333,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111620-3 - Kamera používajúca žiarenie gama
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy