Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 23:39

Karta obstarávania #SE-VO-2022/011
Terénne štvorkolky pre HZS a HaZZ

Informácie

ID zákazky
32310
Názov predmetu
Terénne štvorkolky pre HZS a HaZZ
Číslo spisu
SE-VO-2022/011
Číslo z vestníka EU
2022/S 206-587157
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
662 960,00 EUR
Hlavný CPV
34113200-4 - Terénne a cestné vozidlá
Doplňujúci CPV
34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
34410000-4 - Motocykle
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel – 30 ks terenných štvorkoliek a voliteľného doplnkového príslušenstva s montážou pre potreby HZS a HaZZ.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.01.2023 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty