Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 23:23

Karta obstarávania #SE-VO-2022/004735
Technické vybavenie špeciálnych výsluchových miestností

Informácie

ID zákazky
33093
Názov predmetu
Technické vybavenie špeciálnych výsluchových miestností
Číslo spisu
SE-VO-2022/004735
Číslo z vestníka VO
262/2022 zo dňa 12.12.2022 49960 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 238-683122 zo dňa 9.12.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
114 159,00 EUR
Hlavný CPV
32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Technické vybavenie ôsmych špeciálnych výsluchových miestností kamerovým systémom, mikrofónmi, počítačom, zobrazovacími jednotkami a ostatným podporným tovarom vrátane montáže, to všetko za účelom vytvárania zvukovo-obrazových záznamov pre účely trestného konania. Prijímateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“), pričom odbor kriminálnej polície Prezídia policajného zboru je partnerom projektu. Zabezpečenie technického vybavenia interiéru špeciálnych výsluchových miestností v projekte s názvom „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“ Prijímateľom plnenia je Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru, ide o dve špeciálne výsluchové miestnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Janka Kytošová
janka.kytosova@minv.sk
+421 250944435

Dokumenty