Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:09

Karta obstarávania #NBS1-000-076-547
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica

Informácie

ID zákazky
33868
Názov predmetu
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica
Číslo spisu
NBS1-000-076-547
Číslo z vestníka VO
47339-MNA
Číslo z vestníka EU
2022/S 216-620303
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
683 800,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Účelom súťaže je získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby.
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom súťaže je návrh architektonicko-urbanistického riešenia Trvalého záložného pracoviska Národnej banky Slovenska v Kremnici.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2023 17:00:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. etape
15.05.2023 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Vladimír Kubánek
vladimir.kubanek@nbs.sk
+421 257871225

Dokumenty