Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 23:05

Karta obstarávania #1 – 3/2019/C
Nájom skladových priestorov

Informácie

ID zákazky
4451
Názov predmetu
Nájom skladových priestorov
Číslo spisu
1 – 3/2019/C
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
950,00 EUR
Hlavný CPV
70310000-7 - Prenájom alebo predaj budov
Doplňujúci CPV
70220000-9 - Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výber prenajímateľa za účelom poskytnutia nájmu nehnuteľnosti resp. jej časti, ktorá bude slúžiť ako skladový priestor – sklad pre potreby vyhlasovateľa - budúceho nájomcu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Predpokladaná hodnota, resp. cena za nájom je určená za 1 mesiac nájmu bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie
01.08.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty