Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:01

Karta obstarávania #ID 5944
Zabezpečenie dodávky potravín pre Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA - Lučenec

Informácie

ID zákazky
49051
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA - Lučenec
Číslo spisu
ID 5944
Číslo z vestníka VO
35929-MST vo Vestníku 217/2023 zo dňa 7.11.2023
Číslo z vestníka EU
672909-2023 zo dňa 6.11.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
292 129,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mrazené mäso
5. Mrazené ryby
6. Mrazené polotovary
7. Cestoviny
8.Trvanlivé potraviny
9. Zákusky

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Prílohu "Špecifikácia položiek" do ponuky prosím nahrať vo formáte PDF, ale aj vo formáte XLS, teda excel.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.12.2023 10:03:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Adresa
Tuhárske námestie 886/10
Lučenec
98401, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20305?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Zariadenie+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Harm%C3%B3nia&ico=&obec=&month=&year=2020&text=

Dokumenty

1. Ovocie a zelenina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 228,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 307,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
51 081,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Doplňujúci CPV
15511000-3 - Mlieko
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Mrazené mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 662,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Mrazené ryby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 338,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 676,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Cestoviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 988,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15850000-1 - Cestoviny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
67 037,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Zákusky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 812,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody