Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.05.2024 05:30

Karta obstarávania #MK/A/2024/12418
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18

Informácie

ID zákazky
52912
Názov predmetu
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
Číslo spisu
MK/A/2024/12418
Číslo z vestníka EU
99501-2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
66 518 564,84 EUR
Hlavný CPV
45234116-2 - Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby „Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“ ako sú táto stavba a podmienky jej realizácie bližšie definované v podmienkach zmluvy a jej prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.05.2024 12:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395

Dokumenty