Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.11.2020 19:37

Karta DNS #DNS1
LIEKY pre nemocničnú lekáreň

Informácie

ID zákazky
5427
Názov predmetu
LIEKY pre nemocničnú lekáreň
Číslo spisu VO
DNS1
Číslo z vestníka VO
31652 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 212-519531
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
23 441 478,00 EUR
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33662100-9 - Oftalmologiká
33621400-3 - Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky
33621100-0 - Antitrombotické činidlá
33661100-2 - Anestetiká
33651100-9 - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
33652000-5 - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
33661500-6 - Psycholeptiká
33696800-3 - Kontrastné prostriedky na röntgenovanie
33620000-2 - Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém
33652100-6 - Antineoplastické činidlá
33622100-7 - Liečivá pre srdcovú terapiu
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie liekov (ďalej aj „tovar“) s príslušnou účinnou látkou v predpokladaných objemoch nákupu pre nemocničné lekárne verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.12.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2020 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing.Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty