Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 13:34

Karta obstarávania #CP 16/2024
Služby virtuálnej telefónnej ústredne, callcentra a ticketovacieho systému, Služby siete LAN, s vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry, sieťová bezpečnosť

Informácie

ID zákazky
56394
Názov predmetu
Služby virtuálnej telefónnej ústredne, callcentra a ticketovacieho systému, Služby siete LAN, s vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry, sieťová bezpečnosť
Číslo spisu
CP 16/2024
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
325 000,00 EUR
Hlavný CPV
64200000-8 - Telekomunikačné služby
Doplňujúci CPV
32424000-1 - Infraštruktúra siete
32422000-7 - Sieťové komponenty
32429000-6 - Zariadenia telefónnej siete
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je:
A. Poskytovanie služby telefónnej ústredne vo forme virtuálnej telefónnej ústredne so službami callcentra, ticketovacím systémom a požadovanými komunikačnými rozhraniami, na báze technológie VoIP s AI funkciami.
Dodávka potrebnej sieťovej, technickej a softvérovej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia, prevádzka a správa infraštruktúry. Doprava a zaškolenie. Udržiavanie aktuálnej dokumentácie.
B. Správa, prevádzka, vybudovanie a služby LAN siete, firewall. Dodávka potrebnej sieťovej a technickej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia, prevádzka a správa infraštruktúry. Udržiavanie aktuálnej dokumentácie. Doprava a zaškolenie.
Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1_Opis predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.05.2024 08:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty