Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 05:22

Karta obstarávania #2/2022/MD
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre

Informácie

ID zákazky
21544
Názov predmetu
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre
Číslo spisu
2/2022/MD
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
77 956,67 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva v časti Diely. Zadávateľ má v úmysle zadať na základe výsledkov súťaže a prostredníctvom priameho rokovacieho konania, zákazku na spracovanie súťažného návrhu formou urbanisticko-krajinárske riešenia verejného priestranstva. Kritérium pre výber bude iba kvalita návrhu a cenová ponuka sa neodovzdáva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2022 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 0376502270

Dokumenty