Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:26

Karta obstarávania #9430
Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4

Informácie

ID zákazky
2977
Názov predmetu
Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4
Číslo spisu VO
9430
Číslo z vestníka VO
5446 - MSP Vestník č. 54/2019 - 18.03.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S053-121019
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 149 278,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.06.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Andrej Záhorec
andrej.zahorec@ndsas.sk
+421 258311049

Dokumenty