Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 16:19

Karta obstarávania #ID 3447
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA

Informácie

ID zákazky
34194
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA
Číslo spisu
ID 3447
Číslo z vestníka VO
47500 - MST Vestník č. 243/2022 - 14.11.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 218-627185 zo dňa 11.11,2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
275 000,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené)
5. Mrazené ryby
6. Mrazené polotovary
7. Cestoviny
8.Trvanlivé potraviny
9. Zákusky

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

V rámci tohto verejného obstarávania ide o postup v súlade s §83 ods. 5 písm. b) ZVO.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.12.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Adresa
Tuhárske námestie 886/10
Lučenec
98401, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20305?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=Zariadenie+soci%C3%A1lnych+slu%C5%BEieb+Harm%C3%B3nia&ico=&obec=&month=&year=2020&text=

Dokumenty

1. Ovocie a zelenina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
62 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
50 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Mrazené ryby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Cestoviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15850000-1 - Cestoviny
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Zákusky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15812200-5 - Torty/zákusky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody