Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 17:29

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/001754
Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pre lokality KAMO

Informácie

ID zákazky
16841
Názov predmetu
Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pre lokality KAMO
Číslo spisu
SE-VO2-2023/001754
Číslo z vestníka VO
142/2022 p.č. 30056-MSS z 22.06.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 118-333054 z 21.06.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 384 365,35 EUR
Hlavný CPV
75000000-6 - Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
Doplňujúci CPV
32323000-3 - Videomonitory
32323300-6 - Videozariadenia
48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
32400000-7 - Siete
32232000-8 - Zariadenie na videokonferencie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zdôvodnenie je uvedené v Prílohe č.8 súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

A. Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu
B. WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Baxant
miroslav.baxant@minv.sk
+421 250944575
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty