Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:50

Karta obstarávania #MAGS OVO 53867/2019
Bytový súbor Terchovská

Informácie

ID zákazky
5082
Názov predmetu
Bytový súbor Terchovská
Číslo spisu
MAGS OVO 53867/2019
Číslo z vestníka VO
28367 - MNA
Číslo z vestníka EU
2019/S 203-494983
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
321 500,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže návrhov je získať najlepší návrh pre novostavbu bytového domu Terchovská.

Poznámka

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Súťažné návrhy, ktoré budú prijaté do hodnotenia, budú hodnotené podľa kritéria: komplexná architektonická kvalita (zahŕňa v sebe aj funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu).

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
21.01.2020 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová
alexandra.vicanova@bratislava.sk
+421 259356106

Dokumenty