Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 02:58

Karta obstarávania #34/2023/VM
Údržba verejnej zelene v meste Nitra

Informácie

ID zákazky
49861
Názov predmetu
Údržba verejnej zelene v meste Nitra
Číslo spisu
34/2023/VM
Číslo z vestníka VO
37662 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
4 446 400,87 EUR
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Údržby verejnej zelene v meste Nitra v rozsahu podľa príloh súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2024 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.01.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Mlynárce, Párovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
239 700,78 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Staré mesto II

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
160 981,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Staré mesto III, IV

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
361 872,87 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

SPU, P. Háje, Kynek, Zobor, Drážovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
192 996,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chrenová I, IV

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
528 250,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chrenová II, III, Janíkovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
612 271,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Klokočina I, DIely

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
636 113,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Klokočina II

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
394 994,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Klokočina III, Krškany

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
625 211,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Čermáň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
225 283,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mestský park

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
265 458,59 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77313000-7 - Údržba parkov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

I. intenzitná trieda údržby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
203 265,15 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
77314100-5 - Údržba trávnikov
77312100-1 - Likvidácia buriny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody