Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:24

Karta obstarávania #MK/A/2021/17660
Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“

Informácie

ID zákazky
13747
Názov predmetu
Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“
Číslo spisu
MK/A/2021/17660
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Priame rokovacie konanie
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
733 731,30 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.08.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Dokumenty

Obnova asfaltového krytu - Kavečianska

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
131 212,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Obnova asfaltového krytu - Kostolianska

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
156 523,26 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Obnova asfaltového krytu - Letisko

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
287 265,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Obnova asfaltového krytu - Luník IX.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
158 730,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy