Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:26

Karta obstarávania #2021-96
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov

Informácie

ID zákazky
15557
Názov predmetu
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov
Číslo spisu
2021-96
Číslo z vestníka EU
2022/S 047-122266
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
756 000,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
50112111-4 - Autoklampiarske služby
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
50112200-5 - Údržba osobných motorových vozidiel
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
50116100-2 - Opravy elektrického systému
50116200-3 - Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí
50116300-4 - Opravy a údržba prevodoviek vozidiel
50116600-7 - Opravy a údržba štartérov
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg kategórie N3, N3G, ich servis (záručný a pozáručný), v zmysle kategorizácie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Servisné služby sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, prípravy vozového parku na technickú kontrolu s cieľom úspešného vykonania technickej a emisnej kontroly.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.04.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – I. časť: FUSO

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
55 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – II. časť: MERCEDES

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
410 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – III. časť: DAF

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov – IV. časť: IVECO, prívesy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
132 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – V. časť: MAN

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – VI. časť: SCANIA

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – VII. časť: RENAULT

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody