Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:37

Karta obstarávania #SE-VO-2022/005
Automobily s plug-in hybridný pohonom typu SUV

Informácie

ID zákazky
28639
Názov predmetu
Automobily s plug-in hybridný pohonom typu SUV
Číslo spisu
SE-VO-2022/005
Číslo z vestníka EU
2022/S 145-411877
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
26 852 693,77 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Doplňujúci CPV
32342410-9 - Zvukové zariadenie
34928430-1 - Majáky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom oboch častí zákazky je dodanie automobilov do 3,5 tony v prevedení SUV s plug-in hybridným pohonom. Celkovo ide o dodanie 607 ks PHEV SUV.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.08.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

PHEV SUV v policajnom prevedení

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 517 065,83 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PHEV SUV v civilnom prevedení

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 335 627,94 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy