Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2022 14:23

Karta obstarávania #NBS1-000-074-299
Konsolidácia údajov DWH/BI

Informácie

ID zákazky
29592
Názov predmetu
Konsolidácia údajov DWH/BI
Číslo spisu
NBS1-000-074-299
Číslo z vestníka VO
37325-MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 155-442756
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 480 000,00 EUR
Hlavný CPV
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
Doplňujúci CPV
72212211-1 - Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem
72212482-1 - Služby na vývoj softvéru pre business intelligence
72212732-9 - Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
72263000-6 - Implementácia softvéru
72265000-0 - Konfigurovanie softvéru
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72300000-8 - Dátové služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie celobankového DWH/BI riešenia a zabezpečenie služby podpory prevádzky a rozvoja na obdobie 36 mesiacov od ukončenia projektu (akceptácie diela) a nasadenia do produkcie s následnou opciou na obdobie 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.10.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.10.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Vladimír Kubánek
vladimir.kubanek@nbs.sk
+421 257871225

Dokumenty